Αναλαμβάνουμε :

Εγκατάσταση & Συντήρηση κλιματιστικών όλων των τύπων.

Η εγκατάσταση και συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων γίνεται ΜΟΝΟ από έμπειρους διπλωματούχους ψυκτικούς και περιλαμβάνει:

  • Συντήρηση-Έλεγχος-Καθαρισμό εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
  • Καθαρισμός στοιχείου-ανεμιστήρα-έλεγχος αποχέτευσης.
  • Έλεγχος και μέτρηση ψυκτικού υγρού (freon), εάν αυτό απαιτείται.