Αναλαμβάνουμε:

  • Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για ακάθαρτα και όμβρια (υδροροή).
  • Κατασκευή αποχετεύσεως ακαθάρτων εσωτερική, εξωτερική, κάθετη και οριζόντια από σωλήνα πλαστική.
  • Κατασκευή φρεατίων.
  • Εγκατάσταση αντλιών απλών υποβρυχίων και με κοπτήρες , λυμάτων και ομβρίων.
  • Αντικατάσταση στύλων αποχέτευσης σε όλων των ειδών τους φωταγωγούς (από μαντεμένιους σε πλαστικούς)..