Πυρασφάλεια - Πυρόσβεση

Οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης αποτελούν το βασικότερο παράγοντα ασφάλειας ενός κτιρίου ή μιάς επιχείρησης και κατά προέκταση της ίδιας της περιουσίας. Μία εγκατάσταση πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης δεν αποτελεί απλά μία τυπική εγκατάσταση που πρέπει αναγκαστικά να κατασκευαστεί μόνο και μόνο απο υποχρέωση προκειμένου να εκδοθεί το τυπικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Άλλωστε πολλά κτίρια ή επιχειρήσεις που έχουν καεί διέθεταν και εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης και το τυπικό χαρτί της πυροσβεστικής, δεν διέθεταν όμως σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις. Μια εγκατάσταση πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε περίπτωση ανάγκης και να επιτελέσει το έργο για το οποίο έχει φτιαχτεί, απαιτείται εμπεριστατωμένη μελέτη, σωστός σχεδιασμός, που θα λαμβάνει υπ’ όψη του όχι μόνον τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου ή της κάθε επιχείρησης καθώς και αξιόπιστη κατασκευή.