Αναλαμβάνουμε :

Κάθε είδους ολοκληρωμένη ή επιμέρους ηλεκτρική εγκατάσταση σε χώρους κατοικιών και επαγγελματικούς χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου πραγματοποιούμε μελέτη κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Παρέχουμε ηλεκτρολογικό σχέδιο με κάτοψη του κτιρίου και υποβάλλουμε αντίστοιχη τεχνοοικονομική προσφορά με διευκρινίσεις και κόστος κατασκευής.

Αποξήλωση παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 • Συντήρηση - Επιδιορθώσεις στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Αντικατάσταση εξαρτημάτων και καλωδιώσεων
 • Εγκατάσταση καινούργιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης
 • Υλοποίηση συμβατικής καινούργιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για οικίες και επαγγελματικούς χώρους


Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εγκαταστάσεις σε σύγχρονες πολυκατοικίες αλλά και μονοκατοικίες, όπως επιβάλλουν οι νέες απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Σύγχρονες κατοικίες εφοδιασμένες με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, instabuss, σε θέματα:

 • Ασφαλείας όπως συναγερμοί, έλεγχος θυρών παραθύρων και ρολών.
 • Εξυπηρέτησης & καλαισθησίας όπως χειρισμός φωτιστικών από πολλά διαφορετικά σημεία με panel από μπουτον.
 • Οικονομίας όπως έλεγχος, χειρισμός και προγραμματισμός καταναλώσεων από ένα σημείο.

Γραφεία - δομημένη καλωδίωση.
Οι απαιτήσεις τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς χώρους θέτουν νέα δεδομένα στη μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού και καλωδιώσεων υπολογιστικών συστημάτων. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με τον καλύτερο τρόπο μια τέτοια μελέτη και εγκατάσταση έτσι ώστε να υποστηριχτούν με αξιοπιστία και ταχύτητα τα κάτωθι:

 • Βέλτιστος φωτισμός
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Εικόνα -σύστημα παρακολούθησης
 • Τηλεφωνικά κέντρα

light

Καταστήματα - μελέτες φωτισμού
Σε καταστήματα και ειδικότερα σε εκθέσεις οπού ο φωτισμός είναι το σημαντικότερο τμήμα μελέτης και εγκατάστασης προτείνουμε τις σωστότερες λύσεις που αρμόζουν στις εκάστοτε απαιτήσεις. Με την βοήθεια ειδικών προγραμμάτων φωτοτεχνίας, μέλημα μας είναι πάντοτε ο φωτισμός να συμβάλλει στην καλύτερη προβολή των προϊόντων της εκθέσεως και στη σύγχρονη αισθητική του χώρου.

Συστήματα Ασφαλείας Κατοικιών, Επαγγελματικών Χώρων.
Πλήρης εσωτερική και εξωτερική κάλυψη μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων, καθορίζοντας δυο ή τρεις γραμμές ασφαλείας.

Συστήματα Ασφαλείας Αποθηκευτικών, Βιομηχανικών Χώρων.
Ειδικές μελέτες για την αποτελεσματική κάλυψη σε συνδυασμό με την αποφυγή ψευδών συναγερμών, χώρων οι οποίοι καταλαμβάνουν εκτάσεις χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Συστήματα Ασφαλείας Ανοιχτών Χώρων (Περιμετρικής Προστασίας).
Με έξυπνα πολυζωνικά συστήματα δίνουμε λύσεις σε προβλήματα ανοιχτών χώρων όλων των βαθμών δυσκολίας.

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control).
Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης είναι ένα σύνολο τεχνομηχανολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, όπου η διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης γίνεται μέσω του Η/Υ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΚΑΛΥΨΗ-SERVICE